Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze diensten

SoBru biedt meer dan alleen premies, tussenkomsten en kortingen aan haar begunstigden.  Onze belangrijkste taak is maatschappelijke ondersteuning door het helpen van begunstigden in nood.

Begunstigden die in hun privéleven problemen ervaren (maatschappelijke en administratieve problemen, hoge medische kosten en onverwachte financiële moeilijkheden), kunnen bij de maatschappelijk assistenten van de vereniging terecht.   Zij bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar de beste oplossing voor de problemen die zich voordoen.  Ze zijn gebonden door het beroepsgeheim en behandelen elk probleem discreet en vertrouwelijk.

Meer informatie

Premies naar aanleiding van een gebeurtenis

Bij volgende gebeurtenissen kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een premie of tussenkomst van SoBru genieten:

  • uw huwelijk of u gaat wettelijk samenwonen;
  • de geboorte of adoptie van uw kind;
  • de 12de verjaardag van uw kind;
  • u heeft 25 jaar anciënniteit bij uw werkgever;
  • u gaat, na 20 jaar dienst bij uw werkgever, met pensioen;
  • uw overlijden;
  • het overlijden van inwonende verwant van de 1ste graad.

Tussenkomsten voor kinderen met een handicap

Werd de gezondheidstoestand van uw kind door de FOD Sociale Zaken als een handicap erkend en/of ontvangt u hierdoor een verhoogde kinderbijslag? Dan kunt u jaarlijks een tussenkomst van SoBru genieten.

Als dit kind deelneemt aan gespecialiseerde speelpleinen of vakantiekampen, kan u ook op een financiële tussenkomst van SoBru rekenen.

Tussenkomsten gelinkt aan het inkomen

Heeft u nood aan een nieuwe bril of lenzen, een hoorapparaat of tandprothese? Dan kunt u voor deze aankoop een tussenkomst bij SoBru aanvragen. Het bedrag van de tussenkomst wordt bepaald op basis van uw jaarlijks bruto belastbaar loon.

Voor meer gedetailleerde informatie per premie of tussenkomst : klik hier

U vindt het SoBru-aanvraagformulier en het reglement op de premies en tussenkomsten
onder het hoofdstuk documenten.

Als begunstigde van SoBru kunt u, op vrijwillige basis, aansluiten bij een hospitalisatie verzekering.

Opgelet! De onderstaande informatie geldt niet voor het personeel van het OCMW-Brussel en van i-City. Deze werkgevers hebben een eigen verzekeringspolis voor hun personeel.

Deze verzekering geldt enkel voor hospitalisaties, ook voor daghospitalisatie. 

Toch zullen kosten voor ambulante zorgen die in rechtstreeks verband staan met de reden van een verzekerde hospitalisatie en toegediend 2 maanden voor de opname en 6 maanden erna gedekt worden. 

De verzekering geldt wereldwijd. Bij een hospitalisatie in het buitenland zal u echter de kosten moeten voorschieten. 

Meer informatie 

SoBru biedt een ruim aanbod aan voordeeltarieven en kortingen voor aankopen in diverse economische sectoren en culturele activiteiten. Er wordt permanent aan de uitbreiding van dit aanbod gewerkt.

Deze voordeeltarieven en kortingen zijn enkel voor de begunstigden van SoBru bedoeld en worden daarom in een digitale brochure, via het platform Calameo, gepubliceerd.

U vindt een overzicht van dit aanbod onder het hoofdstuk voordelen.

Bent u begunstigde van SoBru en wenst u de online-brochure te ontvangen ? Stuur dan een mail met uw naam, voornaam en geboortedatum naar sobru@brucity.be.

SoBru organiseert jaarlijks een Sinterklaasfeest voor de kinderen van haar begunstigden.

Daarnaast worden soms ook evenementen georganiseerd voor alle begunstigden.

Elk evenement wordt via deze website, de Facebookpagina van SoBru en de communicatiekanalen van de deelnemende werkgevers aangekondigd.

Afbeelding met 5 ogen van een cirkels met in elke cirkel een beeld: een persoon op een hand, een percentteken, een ziekenhuis, een spaarvarken en een kalender